Biblioteka Praw Zwierzat

Prawo Zagraniczne

 

W niniejszym dziale pokazujemy akty prawne dotyczące zwierząt, a obowiązujące
w wybranych krajach.

Zamieszczamy je w oryginalnych językach bądź w języku angielskim. Cytowane przez nas źródła tekstu aktów prawnych to oficjalne, rządowe serwisy informacyjne poszczególnych krajów.

Wszystkie akty prawne, jakie tu prezentujemy, stanowią przykład lepszych rozwiązań niż obowiązujące w Polsce. Lepszych, czyli korzystniejszych dla dobrostanu zwierząt.

Są to akty prawne, na których można się wzorować przy zmianie obowiązującego u nas prawa.

W szczególny sposób skoncentrujemy się na ustawodawstwach regulujących kwestię hodowli zwierząt na futra. Zaprezentujemy zarówno akty prawne zakazujące hodowli na futra, jak również takie, które ustanawiają bardziej surowe wymogi odnośnie hodowli niż te, które obowiązują w Polsce.

Stan prawny 17 kwietnia 2014 r.


Kliknij tutaj, aby zobaczyć wybór ponad tysiąca kazusów (USA, Wielka Brytania oraz historyczne),  ponad tysiąca amerykańskich aktów prawnych, opracowań prawniczych oraz duży wybór ustaw innych krajów z całego świata. Serwis prowadzony przez wydział prawa Uniwersytetu Michigan w ramach ANIMAL LEGAL & HISTORICAL CENTER.ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

W Anglii i Walii ustawa z 2000 r. wprowadza całkowity zakaz hodowli zwierząt na futra obowiązujący od 2003 r. W Szkocji i Irlandii Północnej ustawy z 2002 r. wprowadzają taki sam zakaz.

W całym kraju nie ma obecnie ferm zwierząt futerkowych hodowanych z przeznaczeniem na futro.

Akty prawne na temat futrzarstwa: kliknij

Anglia i Walia:

tekst aktu: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/pdf/ukpga_20000033_en.pdf

Szkocja:

tekst aktu: http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2002/20020010.htm
interpretacja:http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2002/en/aspen_20020010_en_1

Irlandia Północna:

tekst aktu: http://www.opsi.gov.uk/si/si2002/20023151.htm
interpretacja: http://www.opsi.gov.uk/si/si2002/02em3151.htm

 

AUSTRIA


Źródło informacji: www.vgt.at
Tekst aktu: www.ris.bka.gv.at/bundesrecht/
hasło w wyszukiwarce: Tierschutzgesetz (czyli "ustawa o ochronie zwierząt"). Hasło wpisujemy w rubryce o nazwie "suchworte", następnie na dole klikamy na "Suche starten".

Od 2005 r. w całej Austrii bezwarunkowo obowiązuje federalny zakaz prowadzenia hodowli zwierząt na futra.
Już w 1998 r. prowadzenie ferm zostało zakazane w 6 z 9 prowincji, pozostałe 3 prowincje wprowadziły ścisłe regulacje, co de facto uniemożliwiło opłacalność hodowli. W wyniku zaistniałego stanu prawnego fermy przestały istnieć w 1998r na terenie całego kraju.

§ 25 ust. 5 austriackiej ustawy o ochronie zwierząt zabrania utrzymywania dzikich zwierząt futerkowych w celu produkcji futra.
Kliknij, aby zobaczyć oryginał  § 25  austriackiej ustawy o ochronie zwierząt w języku niemieckim.
§ 6 ust. 2 powyższej ustawy także znajduje zastosowanie poprzez ustanowienie pośredniego zakazu hodowli psów i kotów w celu uzyskania żywności albo jakiegokolwiek innego produktu.
Kliknij, aby zobaczyć oryginał  § 6 austriackiej ustawy o ochronie zwierząt w języku niemieckim.


SZWAJCARIA


Źródło informacji: www.animal-protection.net
tekst aktu: www.admin.ch/ch/d/sr/c455.html  ustawa
www.admin.ch/ch/d/as/2008/2965.pdf
www.admin.ch/ch/d/sr/c455_1.html  rozporządzenie
www.admin.ch/ch/d/sr/4/455.1.de.pdf

W Szwajcarii co prawda prowadzenie ferm zwierząt futerkowych nie jest zabronione, jednak prawo w ścisły sposób reguluje utrzymywanie zwierząt. 
Są to dwa akty: Ustawa o ochronie zwierząt z 2005 r. z późniejszymi zmianami 
oraz Rozporządzenie o ochronie zwierząt z 2008 r. 
Oba akty prawne weszły w życie 1 września 2008 r.

Rozporządzenie wyznacza minimalne warunki utrzymywania dzikich zwierząt. Standardy te skutkują niemożliwością i brakiem opłacalności utrzymywania zwierząt w celu produkcji futra.
Poprzednio obowiązujące prawo szwajcarskie ustanawiało następujące wymogi, które doprowadziły do zaprzestania prowadzenia hodowli z przeznaczeniem na futra:

lis (1-2 osobniki): wymóg 60 metrów kwadratowych przestrzeni, umożliwienie kopania w ziemi, domki służące do wypoczynku, możliwość ukrycia się.

norka (1-2 osobniki): wymóg 10 metrów kwadratowych przestrzeni, domki służące do wypoczynku, basen z wodą o minimalnej powierzchni 1 metra kwadratowego i głębokości minimum 0,2 metra.

Obecnie obowiązujące nowe wymogi obejmują znaczne polepszenie tych i tak już wcześniej zaporowych dla hodowców minimalnych warunków, tak więc w Szwajcarii z powodu surowości przepisów regulujących dobrostan zwierząt nie istnieją już żadne fermy zwierząt futerkowych.

Kliknij, aby porównać z polskim "Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej" (tzw "zwierzęta futerkowe" opisane są w Rozdziale 7 rozporządzenia).

CHORWACJA


Źródło informacji: www.prijatelji-zivotinja.hr
www.prijatelji-zivotinja.hr/index.en.php?id=713
www.prijatelji-zivotinja.hr/index.en.php?id=711
www.prijatelji-zivotinja.hr/index.en.php?id=528
tekst aktu w jęz. angielskim: www.prijatelji-zivotinja.hr/index.en.php?id=470

W grudniu 2006 r. uchwalono nowe prawo ochrony zwierząt zabraniające między innymi hodowli zwierząt na futra.
Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2007 r., natomiast przedmiotowy zakaz zyskał 10-cio letni okres przejściowy.

Od 27 marca 2006 r. obowiązuje natomiast już zakaz importu skór foczych. Wydział Ochrony Przyrody - Departament Zachowania Bioróżnorodności i Krajobrazu wraz z Ministerstwem Kultury wprowadziły zakaz importu skór foczych oraz innych produktów pochodzących od fok.
Zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich Nr 83/129/EEC z 28 marca 1983 r. dotyczącą przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów, Artykułem 20 Regulaminu Transgranicznego Przewozu i Handlu Gatunkami Chronionymi implementowanego przez Prawo Ochrony Przyrody (Artykuł 101, punkt 6), który wszedł w życie po ogłoszeniu w chorwackim Dzienniku Ustaw Nr 34/2006 27 marca 2006 r. Chorwacja wprowadziła zakaz komercyjnego przywozu skór i innych wyrobów pozyskiwanych z fok wymienionych w Aneksie X.
Zakaz dotyczy gatunków Cystophora cristata (foka kapturowa) i Phoca groenlandica (foka grenlandzka).
Kliknij,
aby przeczytać tekst Dyrektywy.


Dzięki tej decyzji Chorwacja wcześnie dołączyła do grona krajów, które zabroniły lub podjęły proces wprowadzenia zakazu importu skór foczych i innych produktów pochodzących od fok. 
Kraje te to Meksyk, USA, Grenlandia, Holandia, Belgia, Niemcy, Zjednoczone Królestwo i Luksemburg, a od niedawna cała Unia Europejska.

HOLANDIA

Źródło informacji: Bont Voor Dieren

W 1995 r. w Holandii powstał zakaz prowadzenia ferm lisich, natomiast w 1997 r. - ferm szynszyli.
W kwietniu 1998r. rozpoczęła się faza likwidacyjna zakładów futrzarskich tego typu, a ostatecznie zobowiązane zostały zakończyć działalność przed 1 kwietnia 2008 r.
Parlament holenderski jednogłośnie zaaprobował inicjatywę zmierzającą do wprowadzenia zakazu ferm norek od 1 lipca 1999 r.

Ustawodawstwo zakazujące ferm norek wkroczyło w fazę przygotowawczą, jednakże zanim zostało uchwalone upadł postępowy lewicowy rząd holenderski, a nowy rząd konserwatywny odrzucił ową inicjatywę w październiku 2002 r.

Obecnie, w 2009 r. rozpoczęto ponowne prace nad uchwaleniem zakazu hodowli norek i 20 czerwca 2009 holenderski Parlament przegłosował zakaz hodowli norek na futra. Zakaz ma zacząć obowiązywać w 2018r.

Akty prawne:
www.bontvoordieren.nl/english/img/Wetsvoorstel_verbod.doc
www.bontvoordieren.nl/english/img/Memorandum_of_explanation.doc


NIEMCY


Źródło informacji:
 www.tierschutzbund.de/01028.html
www.tierschutzbund.de/02897.html
Tekst aktu: www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl106s2759.pdf


SZWECJA


W 1995 r. Szwecja wprowadziła poprawkę do Ustawy o Ochronie Zwierząt, zakazującą utrzymywania lisów w klatkach i ustanawiająca wymóg zapewnienia tym zwierzętom możliwości grzebania w ziemi, ruchu i socjalizacji z innymi lisami. Fermy lisie stały się ekonomicznie nieopłacalne w Szwecji i od 2000 r. pozostają zlikwidowane.

Partia Socjaldemokratyczna i Partia Zielonych obecnie wspiera legislację zmierzającą do wprowadzenia całkowitego zakazu ferm zwierząt futerkowych.


NORWEGIA


Rada Etyczna Ministerstwa Rolnictwa ustaliła, że hodowla zwierząt futerkowych w obecnej postaci jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia norm dobrostanu zwierząt.


LIECHTENSTEIN


Źródło informacji: www.gesetze.li


Akty prawne:

- Tierschutzgesetz (Ustawa o ochronie zwierząt z 23 września 2010 r.)
kliknij
, aby zobaczyć tekst


- Tierschutzverordnung (Rozporządzenie o ochronie zwierząt z 14 grudnia 2010 r.)
kliknij
, aby zobaczyć tekst

Art.34 punkt 1 litera b rozporządzenia dotyczący zwierząt dzikich ma zastosowanie do zwierząt futerkowych. 
Art. 39 punkt 2 rozporządzenia reguluje odpowiednio w bardziej szczegółowy sposób kwestie zezwoleń (ograniczenia co do niektórych gatunków zwierząt, zagęszczenie osobników).

Obecnie fermy zwierząt futerkowych w Liechtenstein są nielegalne, z wyjątkiem małych gospodarstw, np hodowli szynszyli.


WŁOCHY


Źródło informacji:
 www.bontvoordieren.nl/english/index.php?action=farming
Tekst aktu: www.animalisti.it/prg/upload/legge/pellicce-lex010301-146.pdf

Ścisłe warunki dotyczące dobrostanu zwierząt na fermach futrzarskich zostały włączone do prawodawstwa w marcu 2001 r. 
Od 1 stycznia 2008 r. wszystkie norki muszą mieć zapewnioną możliwość wspinania się na pnie drzew, kopania nor, korzystania z gniazda o wymiarach 50x50cm, a także posiadania zbiornika wodnego o wymiarach co najmniej 2x2 metry i o głębokości 50cm.

Te nakazy powinny skutecznie zmniejszyć opłacalność prowadzenia ferm futrzarskich.