Biblioteka Praw Zwierzat

Prawo polskie

Pliki zawierają teksty ujednolicone ustaw, czyli uwzględniające zmiany.
Wszystkie pliki ustaw i rozporządzeń pochodzą z bazy danych 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Baza danych dostępna jest na stronie 
www.sejm.gov.pl.
Bezpośredni adres sejmowej wyszukiwarki aktów prawnych -
 kliknij tutaj.

Szukasz informacji o wielu bazach danych i wyszukiwarkach prawnych? 
Kliknij tutaj, aby zobaczyć zbiór linków Biura Analiz Sejmowych.

Prezentowane przez nas akty prawne dotyczą zwierząt. 
Poniżej na stronie znajduje się szeroki wybór polskich aktów prawnych 
dotyczących zwierząt.

Stan praw
ny na 14 września 2017 r.


Zobacz też


 

-> Co to jest ustawa?
-> Co to jest rozporządzenie?
-> Co to jest akt wykonawczy do ustawy?
-> Jak czytać tekst aktu prawnego? 
-> Inne trudne pojęcia, które warto wyjaśnić

 


 

       Prosimy o uważne zapoznanie się z listami aktów wykonawczych do umieszczonych niżej ustaw. Są wśród nich bardzo ważne rozporządzenia poszczególnych ministrów, głównie Ministra Rolnictwa, np dotyczące minimalnych warunków utrzymywania zwierząt.

</a></h1>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><img width="155" height="160" align="left" src="/public/obrazy/images/biblioteka/biblioteka_2_cm.jpg" mce_src="/public/obrazy/images/biblioteka/biblioteka_2_cm.jpg" alt="biblioteka_2_cm.jpg" /></span><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Pliki zawierają teksty ujednolicone ustaw, czyli uwzględniające zmiany.</span><br />
Wszystkie pliki ustaw i rozporządzeń pochodzą z bazy danych </span><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><a href="http://www.sejm.gov.pl" mce_href="http://www.sejm.gov.pl"><strong>Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej</strong></a>.</span><br />
Baza danych dostępna jest na stronie </span><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><a href="http://www.sejm.gov.pl" mce_href="http://www.sejm.gov.pl"><span style="font-size: small;"><strong>www.sejm.gov.pl</strong></span></a></span><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">.<br />
Bezpośredni adres sejmowej wyszukiwarki akt&oacute;w prawnych -</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><a href="http://isap.sejm.gov.pl" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl"><strong>kliknij tutaj</strong></a></strong></span>.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Szukasz informacji o wielu bazach danych i wyszukiwarkach prawnych? </span></span><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><a href="http://www.bas.sejm.gov.pl/linki_prawo.php" mce_href="http://www.bas.sejm.gov.pl/linki_prawo.php"><strong>Kliknij tutaj</strong></a></span>, aby zobaczyć zbi&oacute;r link&oacute;w Biura Analiz Sejmowych (bardzo przydatne).<br />
<br />
Prezentowane przez nas akty prawne dotyczą zwierząt. Poniżej na stronie znajduje się szeroki wyb&oacute;r polskich akt&oacute;w prawnych dotyczących zwierząt.<br />
</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Stan prawny na 23 listopada 2013 r.</strong></span></span></p>
<p></p>
<hr />
<h3><span style="font-size: larger;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Zobacz też</strong></span></span></h3>
<hr />
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa" mce_href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Co to jest ustawa?</strong></span></a><br />
</span><span style="font-size: small;"><a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozporządzenie" mce_href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozporządzenie"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Co to jest rozporządzenie?</strong></span></a><br />
</span><span style="font-size: small;"><a href="http://portalwiedzy.onet.pl/85406,,,,akt_wykonawczy,haslo.html" mce_href="http://portalwiedzy.onet.pl/85406,,,,akt_wykonawczy,haslo.html"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Co to jest akt wykonawczy do ustawy?</strong></span></a><br />
</span><span style="font-size: small;"><a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_redakcyjna_tekstu_prawnego" mce_href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_redakcyjna_tekstu_prawnego"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Jak czytać tekst aktu prawnego? </strong></span></a><br />
</span><a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Teoria_prawa" mce_href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Teoria_prawa"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Inne trudne pojęcia, kt&oacute;re warto wyjaśnić</strong></span></span></a></p>
<hr />
<p><span style="font-size: small;">Prosimy o uważne zapoznanie się z listami akt&oacute;w wykonawczych do umieszczonych niżej ustaw. Są wśr&oacute;d nich bardzo ważne rozporządzenia poszczeg&oacute;lnych </span><span style="font-size: small;"><a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Minister" mce_href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Minister"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>ministr&oacute;w</strong></span></a>, gł&oacute;wnie </span><span style="font-size: small;"><a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Minister_rolnictwa" mce_href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Minister_rolnictwa"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>Ministra Rolnictwa</strong></span></a>, np dotyczące minimalnych warunk&oacute;w utrzymywania zwierząt. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Wytyczne na temat</span><span style="color: rgb(255, 153, 204);"> </span></span><span style="font-size: small;"><a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr&oacute;lik" mce_href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr&oacute;lik"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>kr&oacute;lik&oacute;w</strong></span></a>, jako&nbsp; osobnej grupy, pojawiają się w bardzo wielu rozporządzeniach, tak więc zalecamy przejrzenie wszystkich podanych niżej link&oacute;w i zapoznanie się z treścią poszczeg&oacute;lnych ustaw i rozporządzeń.</span><span style="font-size: small;"><br />
<a href="http://www.kroliki.net/pl/prawo/akty-prawne/polskie-instytucje-ds-zwierzat" mce_href="http://www.kroliki.net/pl/prawo/akty-prawne/polskie-instytucje-ds-zwierzat"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>Kliknij tutaj</strong></span></a>, aby zobaczyć <a href="http://www.kroliki.net/pl/prawo/akty-prawne/polskie-instytucje-ds-zwierzat" mce_href="http://www.kroliki.net/pl/prawo/akty-prawne/polskie-instytucje-ds-zwierzat"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>instytucje/urzędy polskie ds. zwierząt</strong></span></a>.</span><span style="font-size: larger;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br />
</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"></p>
<hr />
<h1><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Ustawy i Rozporządzenia<br />
</strong></span></h1>
<hr />
<p><strong><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971110724&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971110724&amp;type=3"><strong><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><br />
</span></strong></a></strong><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971110724&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971110724&amp;type=3"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa o ochronie zwierząt </strong></span></span></a><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971110724&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971110724&amp;type=3"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: bold;">(tekst ujednolicony w pdf)</span></span></a></span><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971110724&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971110724&amp;type=3"><span style="font-weight: bold;"><br />
</span></a></strong></span></span><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971110724" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971110724"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Informacja o ustawie</strong></span></a></span></strong></span><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971110724" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971110724"><strong> </strong></a><strong><br />
</strong></strong></span></span><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19971110724&amp;type=9&amp;ob=1&amp;isNew=true" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19971110724&amp;type=9&amp;ob=1&amp;isNew=true"><strong>-&gt; Lista obowiązujących akt&oacute;w wykonawczych do ustawy</strong></a></span><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br />
</strong></span></span></span><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19971110724&amp;type=15&amp;isNew=true" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19971110724&amp;type=15&amp;isNew=true"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: small;"><strong>-&gt; Lista wdrożonych dyrektyw europejskich&nbsp;</strong></span></span></a></p>
<hr />
<p><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040690625&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040690625&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chor&oacute;b zakaźnych zwierząt</strong></span><strong> </strong><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong>(tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></a><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><br />
</strong></span></strong></span><strong><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040690625" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040690625"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Informacja o ustawie </strong></span></span></a><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040690625" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040690625"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong><br />
</strong></span></span></a></span></strong><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20040690625&amp;type=9&amp;ob=1&amp;isNew=true" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20040690625&amp;type=9&amp;ob=1&amp;isNew=true"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Lista obowiązujących akt&oacute;w wykonawczych do ustawy </strong></span></a><br />
</span><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20040690625&amp;type=15&amp;isNew=true" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20040690625&amp;type=15&amp;isNew=true"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Lista wdrożonych dyrektyw europejskich</strong></span></span><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong> </strong></span></span></a></p>
<hr />
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20071330921&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20071330921&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich </strong><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong>(tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></span></a><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071330921" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071330921"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Informacja o ustawie, aktach wykonawczych i zmieniających </strong></span></a></strong></span></p>
<hr />
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20050330289&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20050330289&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach <span style="color: rgb(153, 153, 153);">(tekst ujednolicony w pdf)</span><br />
</strong></span></a></strong></span><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050330289" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050330289"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Informacja o ustawie </strong></span></a><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20050330289&amp;type=9&amp;ob=1&amp;isNew=true" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20050330289&amp;type=9&amp;ob=1&amp;isNew=true"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Lista obowiązujących akt&oacute;w wykonawczych do ustawy </strong></span></a></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040330287&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040330287&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej</strong></span></a></span><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040330287&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040330287&amp;type=3"><span style="font-size: small;"><strong> </strong></span></a></span><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040330287&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040330287&amp;type=3"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong>(tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></a></span><strong><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040330287" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040330287"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Informacja o ustawie </strong></span></a></span><span style="font-size: small;"><strong><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"> </span><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20040330287&amp;type=9&amp;ob=1&amp;isNew=true" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20040330287&amp;type=9&amp;ob=1&amp;isNew=true"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Lista obowiązujących akt&oacute;w wykonawczych do ustawy&nbsp;</strong></span></span></a></p>
<hr />
<p style="text-align: left;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20031651590&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20031651590&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej </strong><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong>(tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></span></a><strong><br />
</strong></span></span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031651590" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031651590"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Informacja o ustawie</strong></span></a><strong><strong><br />
</strong></strong></span><span style="font-size: small;"> </span><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20031651590&amp;type=9&amp;isNew=true" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20031651590&amp;type=9&amp;isNew=true"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Lista obowiązujących akt&oacute;w wykonawczych do ustawy&nbsp;</strong></span></span></a></p>
<hr />
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040910872&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040910872&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt</strong></span></a></span><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040910872&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040910872&amp;type=3"><span style="font-size: small;"><strong> (tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></a></span><span style="font-size: small;"><strong><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040910872" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040910872"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Informacja o ustawie </strong></span></a></span><span style="font-size: small;"><strong><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20040910872&amp;type=9&amp;ob=1&amp;isNew=true" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20040910872&amp;type=9&amp;ob=1&amp;isNew=true"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Lista obowiązujących akt&oacute;w wykonawczych do ustawy&nbsp;&nbsp;</strong></span></a></span><span style="font-size: small;"> </span></p>
<hr />
<p><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040920880&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040920880&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa o ochronie przyrody </strong><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong>(tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></span><strong><br />
</strong></a></strong></span><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Informacja o ustawie </strong></span></a></strong><br />
</span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20040920880&amp;type=9&amp;isNew=true" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20040920880&amp;type=9&amp;isNew=true"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Lista obowiązujących akt&oacute;w wykonawczych</strong></span><strong> </strong></a><strong><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"> </span><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20040920880&amp;type=15&amp;isNew=true" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20040920880&amp;type=15&amp;isNew=true"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Lista wdrożonych dyrektyw europejskich </strong></span></span></a></p>
<hr />
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19951470713&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19951470713&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa Prawo łowieckie </strong></span></a></span><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19951470713&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19951470713&amp;type=3"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong>(tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></a></span><strong><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19951470713&amp;type=9&amp;ob=1&amp;isNew=true" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19951470713&amp;type=9&amp;ob=1&amp;isNew=true"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Lista obowiązujących akt&oacute;w wykonawczych do ustawy </strong></span></a></span><strong><a href="http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=related&amp;id=WDU19951470713&amp;type=9&amp;status=2" mce_href="http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=related&amp;id=WDU19951470713&amp;type=9&amp;status=2"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong><br />
</strong></span></span></a></strong><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19951470713" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19951470713"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Informacja o ustawie&nbsp;</strong></span></a></span><span style="font-size: small;"> </span></p>
<hr />
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20060170127&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20060170127&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego </strong></span><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong>(tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></a><strong><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060170127" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060170127"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Informacja o ustawie </strong></span></a></span><span style="font-size: small;"><strong><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"> </span><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20060170127&amp;type=9&amp;ob=1&amp;isNew=true" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20060170127&amp;type=9&amp;ob=1&amp;isNew=true"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Lista obowiązujących akt&oacute;w wykonawczych do ustawy&nbsp;</strong></span></span></a></p>
<hr />
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040110095&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040110095&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt</strong></span><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong> (tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></a><strong><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong><br />
</strong></span></span></strong></span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040110095" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040110095"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Informacja o ustawie </strong></span></a></span><span style="font-size: small;"><strong><br />
</strong></span><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20040110095&amp;type=9&amp;ob=1&amp;isNew=true" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20040110095&amp;type=9&amp;ob=1&amp;isNew=true"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Lista obowiązujących akt&oacute;w wykonawczych do ustawy</strong></span></span></a></p>
<hr />
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19910080027&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19910080027&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych </strong></span></a></span><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19910080027&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19910080027&amp;type=3"><span style="font-size: small;"><strong>(tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></a></span><span style="font-size: small;"><strong><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910080027" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910080027"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Informacja o ustawie </strong></span></a></span><span style="font-size: small;"><strong><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"> </span><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19910080027&amp;type=9&amp;ob=1&amp;isNew=true" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19910080027&amp;type=9&amp;ob=1&amp;isNew=true"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Lista obowiązujących akt&oacute;w wykonawczych do ustawy&nbsp;</strong></span></span></a></p>
<hr />
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040160145&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040160145&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa o kontroli weterynaryjnej w handlu</strong></span></a></span><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040160145&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040160145&amp;type=3"><span style="font-size: small;"><strong> </strong></span></a></span><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040160145&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040160145&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>(tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></a></span><strong><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong><br />
</strong></span></strong></span><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040160145" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040160145"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Informacja o ustawie</strong></span><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong> </strong></span></a></span></p>
<hr />
<p><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19961320622&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19961320622&amp;type=3"><strong><span style="color: rgb(51, 102, 255);">-&gt; Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach </span></strong></a></span></strong></span><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19961320622&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19961320622&amp;type=3"><span style="font-size: small;"><strong>(tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></a></strong></span><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br />
</span></strong></span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961320622" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961320622"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Informacja o ustawie</strong></span></a></span></p>
<hr />
<p><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;"><br />
</span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19850210091&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19850210091&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa o rybactwie śr&oacute;dlądowym </strong><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong>(tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></span></a><br />
</span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850210091" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850210091"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Informacja o ustawie </strong></span></a><br />
</span><span style="font-size: small;"> </span><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19850210091&amp;type=9&amp;isNew=true" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19850210091&amp;type=9&amp;isNew=true"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Lista obowiązujących akt&oacute;w wykonawczych do ustawy </strong></span></span></a></p>
<hr />
<p><strong><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900300179&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900300179&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);">-&gt; Ustawa o Policji </span><span style="color: rgb(128, 128, 128);">(tekst ujednolicony w pdf)</span></a></span></strong><span style="font-size: small;"><br />
<a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900300179"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Informacja o ustawie</strong></span></a><br />
<a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19900300179&amp;type=9&amp;isNew=true" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19900300179&amp;type=9&amp;isNew=true"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>-&gt; Lista akt&oacute;w wykonawczych do ustawy</strong></span></a></span></p>
<hr />
<p><span style="font-size: small;"><strong><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19710120114&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19710120114&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa Kodeks wykroczeń </strong><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong>(tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></span></a><br />
</span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114"><strong>-&gt; Informacja o ustawie </strong></a></span></p>
<hr />
<p><span style="font-size: small;"><strong><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970880553&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970880553&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa Kodeks karny </strong><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong>(tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></span></a><br />
</span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553"><strong>-&gt; Informacja o ustawie </strong></a></span></p>
<hr />
<p><span style="font-size: small;"><strong><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970890555&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970890555&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa Kodeks postępowania karnego </strong></span></a></span><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970890555&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970890555&amp;type=3"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong>(tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></a></span><strong><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970890555" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970890555"><strong>-&gt; Informacja o ustawie </strong></a><strong><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19970890555&amp;type=9&amp;ob=1" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19970890555&amp;type=9&amp;ob=1"><strong>-&gt; Lista obowiązujących akt&oacute;w wykonawczych do ustawy </strong></a></span></p>
<hr />
<p><span style="font-size: small;"><strong><br />
</strong></span><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011061148&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011061148&amp;type=3"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia </strong></span></span></a><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011061148&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011061148&amp;type=3"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong>(tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></a><strong><br />
</strong>  </span><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011061148" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011061148"><span style="font-size: small;"><strong>-&gt; Informacja o ustawie&nbsp;</strong></span></a><br />
<span style="font-size: small;"> </span><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20011061148&amp;type=9&amp;ob=1" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU20011061148&amp;type=9&amp;ob=1"><span style="font-size: small;"><strong>-&gt; Lista obowiązujących akt&oacute;w wykonawczych do ustawy </strong></span></a></p>
<hr />
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19640160093&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19640160093&amp;type=3"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa Kodeks cywilny </strong></span></a></span><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19640160093&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19640160093&amp;type=3"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong>(tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></a></span><strong><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093"><strong>-&gt; Informacja o ustawie </strong></a><strong><br />
</strong></span><span style="font-size: small;"> </span><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19640160093&amp;type=9&amp;ob=1" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19640160093&amp;type=9&amp;ob=1"><span style="font-size: small;"><strong>-&gt; Lista obowiązujących akt&oacute;w wykonawczych do ustawy </strong></span></a></p>
<hr />
<p style="text-align: left;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19640160093&amp;type=9&amp;ob=1" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19640160093&amp;type=9&amp;ob=1"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong><br />
</strong></span></a><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20021411176&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20021411176&amp;type=3"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>-&gt; Ustawa o szczeg&oacute;lnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego </strong></span></span></a><span style="font-size: small;"><a href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20021411176&amp;type=3" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20021411176&amp;type=3"><span style="color: rgb(153, 153, 153);"><strong>(tekst ujednolicony w pdf)</strong></span></a><strong><br />
</strong>  </span><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021411176" mce_href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021411176"><span style="font-size: small;"><strong>-&gt; Informacja o ustawie </strong></span></a></p>
<hr />
<h3><span style="font-size: larger;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Zobacz też</span></strong></span></h3>
<hr />
<p><a href="http://www.kroliki.net/pl/organizacja/linki/inne-organizacje-i-fora-dyskusyjne-o-zwierzetach" mce_href="http://www.kroliki.net/pl/organizacja/linki/inne-organizacje-i-fora-dyskusyjne-o-zwierzetach"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>Jakie inne organizacje w Polsce i za granicą pomagają zwierzętom</strong></span></span></a></p>
<hr />
<p><span style="font-size: small;">Jeśli nie posiadasz programu </span><span style="font-size: small;"><a href="http://www.adobe.com" mce_href="http://www.adobe.com"><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Acrobat Reader</span></strong></a>, potrzebnego do otwierania powyższych plik&oacute;w pdf, możesz go pobrać&nbsp; </span><a href="http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html" mce_href="http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: small;"><strong>stąd</strong></span></span></a></p>
<p><span style="font-size: small;"><br />
</span></p>

          Po kliknięciu na tytuł ustawy (niebieski) pobierzesz jej tekst ujednolicony w pdf, a po kliknięciu na linki (pomarańczowe) przejdziesz do informacji na temat danej ustawy na stronie Sejmu RP.

-> Ustawa o ochronie zwierząt 

-> Informacja o ustawie 
-> Lista obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy
-> Lista wdrożonych dyrektyw europejskich 

 


 

-> Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
-> Informacja o ustawie 
-> Lista obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy 
-> Lista wdrożonych dyrektyw europejskich

 


 

-> Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich 
-> Informacja o ustawie, aktach wykonawczych i zmieniających

 


 

-> Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych
lub edukacyjnych


-> Informacja o ustawie 

-> Lista obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy

 


 

-> Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej 
-> Informacja o ustawie 
-> Lista obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy 

 


 

-> Ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej 
-> Informacja o ustawie
-> Lista obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy 

 


 

-> Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
-> Informacja o ustawie 
-> Lista obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy  

 


 

-> Ustawa o ochronie przyrody
-> Informacja o ustawie 
-> Lista obowiązujących aktów wykonawczych 
-> Lista wdrożonych dyrektyw europejskich

 


 

-> Ustawa Prawo łowieckie
-> Lista obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy 
-> Informacja o ustawie 

 


 

-> Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego
-> Informacja o ustawie 
-> Lista obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy 

 


 

-> Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt
-> Informacja o ustawie 
-> Lista obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy

 


 

-> Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
-> Informacja o ustawie 
-> Lista obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy 

 


 

 -> Ustawa o kontroli weterynaryjnej w handlu (tekst ujednolicony w pdf)
-> Informacja o ustawie

 


 

 -> Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
-> Informacja o ustawie

 


 

-> Ustawa o rybactwie śródlądowym
-> Informacja o ustawie 
-> Lista obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy

 


 

-> Ustawa o Policji
-> Informacja o ustawie
-> Lista aktów wykonawczych do ustawy

 


 

-> Ustawa Kodeks wykroczeń
-> Informacja o ustawie

 


 

-> Ustawa Kodeks karny
-> Informacja o ustawie

 -> Ustawa Kodeks postępowania karnego
-> Informacja o ustawie 
-> Lista obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy

 -> Ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
-> Informacja o ustawie 
-> Lista obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy

 


 

-> Ustawa Kodeks cywilny
-> Informacja o ustawie 
-> Lista obowiązujących aktów wykonawczych do ustawy

 -> Ustawa o prawach konsumenta

-> Informacja o ustawie